top of page
bubbels-op-de-beurs_edited.jpg

Al sinds 1977 en nog steeds in volle evolutie...

’t Veldzicht vzw is een door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) vergunde zorgaanbieder .

Wij zijn een kleinere organisatie met een ruim zorgaanbod op verschillende locaties in en rond Brugge en Beernem.  We werken met de vele talenten van mensen met een beperking en/of kwetsbaarheid en bieden ‘zorg op maat’ in een warme, huiselijke sfeer.
We zetten daarbij ook hoog in op buurtgerichte inclusieprojecten.

Alles start bij jou, onze cliënt. We vetrekken van jouw zorgvraag en bekijken samen hoe we jou kunnen ondersteunen in leven, wonen, werken maar ook beleven. 
"Samen gaan we voor jouw ontplooiing" want dat is en blijft onze missie, de rode draad doorheen onze werking.

De visie van 't Veldzicht vzw biedt een antwoord op jouw zorgvraag vanuit:
 

  • Respect   

  • Mogelijkheden

  • Inspraak

  • Eigenaarschap

  • Inclusie

  • Vertrouwensrelatie

  • Flexibiliteit

  • Huiselijkheid

Om jou de optimale zorg en ondersteuning te bieden, kunnen we in de eerste plaats rekenen op ons enthousiast multidisciplinair team waarin verschillende achtergronden en talenten elkaar naadloos aanvullen. De sterkte van onze organisatie zit ook in de verbindende samenwerking met een ruim en sterk uitgebouwd netwerk. Zo werken we nauw samen met andere zorgverstrekkers binnen het zorglandschap en vormt ook onze gebruikersraad een belangrijke schakel in de realisatie van onze zorgondersteuning. Dankzij de actieve betrokkenheid en ook beleidsmatige inspraak van ouders en familieleden waken we samen over jouw ontplooiing!

bottom of page