top of page

Ons verhaal 

't Veldzicht...sinds 1977
’t Veldzicht vzw startte in juni 1977 onder impuls van Mevr. Maes-Vanrobaeys. Gehuisvest in de site Oud Sint-Jan Brugge werd ’t Veldzicht op 19 september 1977 erkend als organisatie voor “opvang en begeleiding overdag van 30 werkonbekwame matig tot ernstig mentaal gehandicapte volwassenen”.

1994…dag ondersteuning in Brugge en Beernem
De werking groeide en werd stilaan te groot voor één locatie. De werking verhuisde naar andere locaties in Brugge en Zeebrugge maar in 1994 vestigde 't Veldzicht vzw zich op het adres van onze huidige locaties voor dag ondersteuning: Villa ’t Veldzicht in Zuidervaartje 1, 8310 Sint Kruis Brugge (hoofdzetel) en Hoeve ’t Veldzicht in Kasteelhoek 9, 8730 Beernem.
 

Wonen in ’t Veldzicht sinds 2003
In 2003 startte ’t Veldzicht vzw naast haar dagondersteuning ook met woonondersteuning. In ’t Huys konden deelnemers tijdens de week wonen onder begeleiding van vrijwilligers. Dit woonproject startte in Moerkerke Damme maar verhuisde in 2009 naar de Julius Delaplacestraat 57 (in 2019 werd het naburige pand nummer 59 aangekocht ter uitbreiding van ’t Huys woonproject). In 2018 startte ’t Veldzicht, in samenwerking met Pleegzorg, met ’t Klokhuys, een tweede kleinschalig woonproject in de Torhoutsesteenweg op Sint-Andries. 

 

In maart 2022 startte ook het woonproject t Bossuyt. De focus ligt er op zelfstandig wonen in een eigen studio met mobiele ondersteuning van ’t Veldzicht vzw. Op dezelfde site maken we de verbinding met het ontmoetingscentrum Sint-Kristoffel en Fika Vzw. Sinds 30 mei 2023 is ’t Veldzicht ook partner in het woonproject Ter Loo in Zedelgem. Het project "Vriendenhuis Ter Loo" is een ouderproject in samenwerking met 4 residenten, de netwerken van de bewoners, de thuiszorgdienst I-mens en 't Veldzicht vzw. 
 

Een kleine organisatie in volle evolutie…
In 2013 werd de erkenning uitgebreid met RTH "Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening" middelenEnerzijds was dat het officiële startpunt van mobiele (woon)ondersteuning door ’t Veldzicht, anderzijds de aanzet voor een omwenteling in ons financieringssysteem. RTH maakte het voor de eerste keer mogelijk om cliënten, die niet op één van onze locaties werkten of woonden, te ondersteunen via begeleid werken of mobiele woonondersteuning.
Dit bracht een nieuwe ‘doelgroep’ met zich mee. In het kader van perspectief 2020 wordt ’t Veldzicht vzw een FAM organisatie (Flexibel Aanbod Meerderjarigen). Daarop volgt ook PVF (Persoonsvolgende Financiering), waardoor ’t Veldzicht een vergunde zorgaanbieder en sociale ondernemer wordt.
I
n 2018 wordt ’t Veldzicht partner in W² trajecten (werkzorgdecreet).
In 2019 wordt in samenwerking met Toerisme Vlaan
deren ook nog een “vakantie voor iedereen” project opgestart met de uitbating van het “Vakantiehuisje in ’t Groen” op het domein van Hoeve ’t Veldzicht in Beernem.

bottom of page